VIASALES RECRUITMENT AB ALLMÄNNA VILLKOR – REKRYTERINGSUPPDRAG